Integritetspolicy

1) Denna fototävling ordnas av online-fototjänsten Pixum. Temat är "Magika Stunde" – de vackraste bilderna av de bästa sommarögonblicken kommer att visas, oavsett om de togs på sommarsemestern, under en ljummen varm sommarnatt i din egen trädgård eller en spontan resa med vännerna till havet. Det slutliga valet av vinnaren kommer att göras av en jury. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas. Juryn kommer att välja de bästa bilderna och delar ut 7 värdefulla priser. Samtliga vinnare kommer att meddelas via e-post.


 2) Upp till totalt tio självtagna digitala bilder, där deltagarna innehar upphovs- och användningsrätten och vilkas motiv inte strider mot lagstiftningen i ursprungslandet, mot rättsföreskrifter i Europeiska unionen eller de personliga rättigheterna för de personer som avbildas, kan skickas in i de fyra kategorierna "Lovely Landscapes - Härliga landskap", "Beautiful Buildings - Vackra byggnader" "Funny Fotos- Roliga bilder", "Amazing Animals - Fantastiska djur", fram till den 31 oktober 2018. Bilderna själva, liksom korta beskrivningar av bilderna, kan hanteras via användarens personliga konto. Bilderna ska om möjligt laddas upp i full upplösning med en maximal filstorlek på 22 megabyte (MB). Tillåtet filformat är .jpg. Foton får inte innehålla vattenstämplar eller signaturer.

 3) Arrangören av tävlingen förbehåller sig rätten att ta bort bildbidrag som avviker kraftigt från de tematiska kraven. Inget meddelande skickas om bilderna tas bort.

 4) Genom att delta i tävlingen beviljar deltagaren Pixum och dess sponsorer och dess dotterbolag Pixum en oåterkallelig, enkel, obegränsad rätt att använda det/de uppladdade fotot/fotona för att använda i deras PR-arbete. Detta inkluderar möjlighet till publicering, kopiering, avbildande och spridning i egenreklamssyfte och som presentaton av Pixum. Detta görs endast i samband med tävlingen och i följande kommunikation i vilken deltagaren har deltagit. Detta tillstånd innefattar användning av fotografierna som lämnats in för

a) presentationen i utställningar,
b) publicering på Internet och i sociala nätverk,
c) införande i andra publikationer, bland annat publikationer av tredje man i pressen,
d) presentationen av Pixums tjänster.

För användning utanför kommersiellt bruk kommer det att krävas särskilt godkännande av deltagaren.

 5) Genom att delta bekräftar deltagaren att han är upphovsman till de uppladdade bilderna och därmed har full rätt att använda bilderna. Deltagaren bekräftar vidare att de bilder som han laddar upp bilder inte är bundna till tredje part; i synnerhet att alla identifierbara personer som är avbildade är överens med det angivna användandet och att tredje mans rättigheter inte kränks av dessa användningsområden. Redan nu förklarar deltagaren att Pixum är fri från eventuella anspråk från tredje part. Anställda hos Pixum och andra som är involverade i utformningen och genomförandet av fototävlingen utesluts från deltagande.

 6) Deltagaren samtycker till att hans namn nämns som upphovsman.

 7) Inga avgifter och ingen ersättning kommer att betalas för att publicera foton enligt publiceringsvillkoren.

 8) Ett tillbakadragande av bilder från tävlingen av deltagaren är möjlig när som helst genom radering av de aktuella bilderna på det personliga kontot. 

 9) Genom att ladda upp bilderna, samtycker deltagaren till villkoren. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Partner
  • Kerbholz
  • Olympus
  • Intrepid
  • PROCOLOMBIA
  • PROCOLOMBIA
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description