Integritetspolicy

Vi, Diginet GmbH & Co. KG (nedan kallat Pixum) är glada över ditt besök på vår hemsida och ditt intresse för att delta i vår fototävling.

I vår integritetspolicy vill vi informera dig om vilken information vi på Pixum samlar under ditt besök på vår hemsida och när du deltar i fototävlingen och hur den används.

1. Insamling av icke-personuppgifter
När du besöker Pixums hemsida (d.v.s. inte via registrering) samlas automatiskt allmän information. De använda webbservrarna sparar som standard:

- namnet på din Internetleverantör
- webbplatsen från vilken du besöker oss
- de webbsidor som du besöker hos oss
- din IP-adress.

Denna information är inte personuppgifter. Det är med andra ord inte möjligt för oss att knyta insamlad data till en specifik person. Informationen utvärderas anonymt. Den används för statistiska ändamål och för att förbättra attraktionskraften, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats. Om data skickas vidare till externa tjänsteleverantörer har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsbestämmelserna följs.

2. Insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter‘
Personuppgifter samlar vi in endast i den mån och för det ändamål som du ger oss data, till exempel vid registreringen för fototävlingen, genom att fylla i formulär eller skicka e-postmeddelanden, som en del av en order av produkter eller tjänster, frågor eller förfrågningar om material. I huvudsak används dessa personuppgifter i syfte att göra reklam eller för marknadsundersökningar endast om du specifikt har givit oss ditt medgivande till detta. En överföring av dina personuppgifter till tredje part sker inte utan ditt uttryckliga medgivande. Överföring av personuppgifter till behöriga statliga institutioner och myndigheter sker endast inom ramen för relevanta lagar respektive om ett domstolsbeslut tvingar oss till det

Ditt samtycke kan du återkalla när som helst för framtiden.

Återkallande kan utan formulär eller per post skickas till Diginet GmbH & Co. KG / Pixum, Industriestraße 161, 50999 Köln, Tyskland, samt när som helst via e-post till den elektroniska brevlådan info@pixum.com.

3. Lagring av data (data retention)
Personlig information som du har lämnat över till oss för ett ändamål som finns listat under punkt. 2, lagras i enlighet med tillämpliga lagstadgade lagringstider på sitt giltiga och nuvarande sätt och raderas sedan.

4. Google Analytics
Vi vill påpeka att denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ( "Google"). Google Analytics använder så kallade "Cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av ditt användande av vår webbplats. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) sänds till USA och lagras på en Google-server där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan åt webbsideleverantören och för att tillhandahålla erbjudande av tjänster genom webbsideanvändningen och Internetanvändningen. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte i något fall att koppla din IP-adress till annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att justera din webbläsare, men vi vill påpeka att du i så fall inte kan använda alla funktioner på denna webbplats helt och hållet.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt som beskrivs och för ovan nämnda ändamål.

5. Facebook
På vår hemsida finns även program (plug-ins) från det sociala nätverket Facebook. Dessa drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Plug-ins är en del av vår hemsida genom Facebooks logotyp eller tillägget "Gilla". När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plug-in upprättar din webbläsare en direkt förbindelse med Facebook-servrar, som i sin tur sänder innehållet i plug-inen till din webbläsare och integrerar den i den aktuella sidan. På detta sätt kommer informationen om att du har besökt vår hemsida att vidarebefordras till Facebook. Om du är inloggad när du besöker vår hemsida från ditt personliga konto på Facebook, kan Facebook räkna webbplatsbesöket till detta konto. Genom interaktion med plug-ins, till exempel genom att klicka på "Gilla" -knappen eller när du lämnar en kommentar, förs denna information direkt över till Facebook och lagras där. Om du vill förhindra överföring av sådana uppgifter måste du logga ut från ditt Facebook-konto innan du besöker vår webbplats.

Läs mer om syftet och omfattningen av Facebooks datainsamling, och dess vidare bearbetning och användning av dina data samt dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, i Facebooks sekretesspolicy (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

6. Cookies
Förutom den ovan beskrivna användningen av cookies genom Google Analytics använder vi för närvarande inga andra cookies. Vi förbehåller oss dock rätten att använda cookies för vissa delar av webbplatsen om detta krävs för ett program eller en tjänst som vi tillhandahåller.

7. Säkerhet
Pixum har vidtagit aktuella tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst. När det gäller insamling och behandling av personuppgifter överförs information i krypterad form för att förhindra eventuellt missbruk av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

8. Rätt till information
Du har rätten att när som helst begära information om dina personliga lagrade personuppgifter, inklusive ursprung och mottagare av dina data och syftet med databearbetningen. Här krävs endast en skriftlig begäran eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som nämns under punkt 2 eller till datauppgiftsansvariga (adress och e-postadress nedan).

9. Uppdatering
Om vi introducerar nya produkter eller tjänster eller ändrar våra rutiner för Internet eller när Internet- och datasäkerhetstekniken utvecklas kommer denna integritetspolicy att uppdateras. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst - även oanmält - ändra policy efter behov eller när som helst lägga till eller ta bort delar av den. Förändringen kommer att publiceras på denna plats. Därför bör du kontrollera denna webbplats regelbundet för att ta reda på aktuell status för integritetspolicyn.

10. Frågor om dataskydd
Om du har ytterligare frågor om vår information om dataskydd och behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss direkt eller vår dataskyddsansvariga. 
 

Kontakt
Pixum
Industrießtraße 161
50999 Köln, Tyskland

Tel: +49 2236 886-0
Fax: +49 2236 886-699
Email: service@pixum.com
www.pixum.se

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description